Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1713/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2016-09-19

I ACa 410/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 października 2013

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

sprzedaż napojów alkoholowych, samorządowe kolegium odwoławcze, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż napojów, wychowanie w trzeźwości, miasto, zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż napojów alkoholowych, samorządowe kolegium odwoławcze, burmistrz miasta, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż napojów, wychowanie w trzeźwości, organ pierwszej instancji, ustawa o wychowaniu, zgoda na sprzedaż, organ drugiej instancji, miasto, sprzedaż alkoholu w lokalu, wydanie zezwolenia na sprzedaż, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, sprawa do ponownego rozpatrzenia, utrata zaufania klientów, decyzja burmistrza, wspólnota mieszkaniowa, roku burmistrza
Zobacz»

XIV K 624/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 15 grudnia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

sprzedaż napojów alkoholowych, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wychowanie w trzeźwości, zezwolenie na sprzedaż napojów, miasto, punkt sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • punkt handlowy, piwo, sprzedaż napojów alkoholowych, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wychowanie w trzeźwości, bilet wstępu, zezwolenie na sprzedaż napojów, miasto, kontener, wielokrotną sprzedażą, teren, punkt sprzedaży, wymagane zezwolenie, działalność, spożywanie napojów, promocja, asortyment, dostarczanie żywności
Zobacz»

II K 682/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów, sprzedaż napojów alkoholowych, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wychowanie w trzeźwości, sprzedaż alkoholi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów, klub, sprzedaż napojów alkoholowych, napój alkoholowy w lokalu, organizacja przyjęć, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, agencja, wychowanie w trzeźwości, stosowne zezwolenie, wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż alkoholi, zamknięta impreza, otwarty charakter, kontroler, ustawa o wychowaniu, bar, zaproszenie, paragon fiskalny
Zobacz»

XI C 106/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, strona powodowa, park wiatrowy, zawarcie umowy dzierżawy, pozwana osoba fizyczna, roszczenie strony powodowej, umowa cesji, cesja praw i obowiązków, strona umowy dzierżawy, instalacja i eksploatacja, spółka, projekt parków, niezakłócone korzystanie z przedmiotu, termin dzierżawy, akt notarialny w przedmiocie, moment uruchomienia, legitymacja łączna, wcześniejszy stosunek prawny, charakter współuczestnictwa jednolitego, współuczestnictwo w sporze
Zobacz»

I C 165/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, ugoda, powodowa spółka, dobra osobiste, pozwany, utracone korzyści, powierzchnia, płatność czynszu, kopia umowy dzierżawy, szkoda, wiata, siedziba, działanie, poddzierżawca, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, pomieszczenie produkcyjne, opóźnienie płatności, umowa dzierżawy z dniem, umowa cesji, zysk
Zobacz»

I C 122/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2017

Data publikacji: 16 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, dzierżawca, propozycja wyłączenia, nieruchomość rolna skarbu państwa, gospodarowanie nieruchomości, ustawa o gospodarowaniu, sprzedaż, zmiana umowy dzierżawy, pozwany, gmina, część nieruchomości, prawo pierwszeństwa w nabyciu, wydział ksiąg wieczysty, pismo powoda, zasób, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, wyłączenie gruntów, zaproponowana zmiana, zbywana nieruchomość
Zobacz»

I Ca 203/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, uczestniczka, siedlisko, działka siedliskowa, zasiedzenie, posiadanie, zawarcie umowy dzierżawy, ziemia, umowa przedwstępna sprzedaży, nieformalna umowa, małżonek, sprzedaż, uczestnik postępowań, powierzchnia, przyszły nabywca, grunt rolny, sprzedaż nieruchomości, przedmiotowa nieruchomość, geodeta
Zobacz»

I C 842/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, gmina miejska, rozwiązanie umowy dzierżawy, lotnisko cywilne użytku publicznego, dzierżawca, zachowanie terminów wypowiedzenia, powództwo o świadczenie, pozwana gmina miejska, tryb natychmiastowy, nieruchomość, koszt i nakład, pełny okres płatności, zapłata czynszów, przedmiot dzierżawy, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, prezydent miasta, umowa dzierżawy z dniem, pozew, oświadczenie o rozwiązanie umowy
Zobacz»

III Ca 1762/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lipca 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, nadzwyczajna zmiana stosunków, zakres zwykłego zarządu, część nieruchomości rolna, rozwiązanie umowy dzierżawy, rejestr urzędowy, wydzierżawienie gospodarstwa, zawarcie umowy dzierżawy, wydzierżawienie nieruchomości, czynność zwykłego zarządu, czas zawierania umowy, pozwany, śmierć, wydanie nieruchomości, zawieranie umów dzierżawy, całe gospodarstwo rolne, współwłaściciel gospodarstwa rolnego, matka, radca prawny
Zobacz»

I ACa 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, miasto, myjnia samochodowa, dzierżawca, wypowiedzenie, wniosek powodów o zawieszenie, zwolnienie lekarskie, pas drogowy, zarząd drogi, ostatni aneks, roku miasta, rydz, odroczenie rozprawy, zajęcie terenu, ustalenie istnienia, stosunek dzierżawy nieruchomości, interes prawny, zawieszenie postępowania, wola strony, pełnomocnik z urzędu
Zobacz»

I ACa 1059/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, przedmiotowy grunt, nieruchomość, nazwana umowa, nieruchomość rolna, pozwany, interwenient uboczny, granica apelacji, używanie nieruchomości, umowa sprzedaży, sprzedaż, określony brak, granica zaskarżenia, opole, przepis kodeksu cywilnego, ustalenie nieważności, strona umowy, charakterze interwenientów, przypadek umowy, przepis o dzierżawie
Zobacz»

I C 1485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, umowa dzierżawy z dniem, data pewna, interes prawny w wytoczenia, pozwana umowa dzierżawy, notarialna umowa sprzedaży, nieruchomość, umowa dzierżawy gruntów rolnych, wypowiedzenie umowy dzierżawy, powództwo o ustalenie, wieś, stosunek prawny, sfera prawna, czas realizacji planu, relacja podmiotowa, nieważność i bezskuteczność, kolejny aspekt, nieistnienie stosunku zobowiązaniowego, zasiewanie, umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego
Zobacz»

I C 675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 8 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, ustalenie nieważności umowy dzierżawy, nieruchomość, agencja nieruchomości rolna, interes prawny, pozwana umowa dzierżawy, zawarta umowa dzierżawy, nieważność bezwzględna, dzierżawca, wezwanie do wydania nieruchomości, stwierdzenie nieważności umowy, dokonane wypowiedzenie umowy, zmiana przeznaczenia gruntu, pozew o wydanie, rozwiązanie umowy dzierżawy, czynność prawna, ustalenie istnienia, umowa dzierżawy nieruchomości, powództwo, przedmiotowy grunt
Zobacz»

I C 792/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 18 września 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, nieruchomość, mocodawca, umowa dzierżawy z dniem, choroba alkoholowa, czynność prawna, zwykły zarząd, przepis kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne, małoletni, zawarcie umowy dzierżawy, zarządzanie i administrowanie, nieruchomość rolna, oświadczenie woli, alkohol, nieważność, umocowanie, wyrażenie woli, racjonalne podejmowanie decyzji, kilkukrotną interwencję
Zobacz»

IV Ca 1791/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 20 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, wnioskodawczyni, krajowa szkoła, nieruchomość, plan sytuacyjny, stwierdzenie zasiedzenia, dokument umowy dzierżawy, obszar, posiadaczka samoistna, dowód z umowy dzierżawy, istnienie umowy dzierżawy, niejasna sytuacja, pokora, powierzchnia, przedłużenie umowy dzierżawy, zobowiązanie uczestnika, grunt, odpis, zeznanie uczestniczki, istotna część materiału dowodowego
Zobacz»

I C 322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

sprzedaż napojów alkoholowych, wychowanie w trzeźwości, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż napojów, zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż alkoholu w lokalu, sprzedaż napojów alkoholowych, właściciel lokalów, zgoda na sprzedaż, wspólnota mieszkaniowa, wychowanie w trzeźwości, trzeźwość i przeciwdziałanie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, ustawa o wychowaniu, miejsce sprzedaży, lokal gastronomiczny, zaskarżona uchwała, głos, zezwolenie na sprzedaż napojów, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prowadzenie restauracji, wniosek o wydanie zezwolenia, doroczne zebranie, członka wspólnoty, niezgodność z przepisami prawa
Zobacz»

I ACa 761/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2015

Data publikacji: 6 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, założyciel, zawarcie umowy dzierżawy, zarząd miasta, sąd polubowny, miasto, porozumienie, projekt umowy dzierżawy, pozwana gmina, zobowiązanie, statut, pożyczka, ogród działkowy, rada miasta, zagospodarowanie przestrzenne, przedawnienie, zmiana planów, koszt przebudowy, umowa dzierżawy terenu, inwestycja
Zobacz»

I C 530/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa dzierżawy, współwłaściciel, rodzeństwo, zasada zarządu, zgoda, powierzchnia, wypis z rejestru gruntów, zarząd nieruchomości, wykonywanie zarządu, grunty jednostek, zabudowana nieruchomość, wydanie nieruchomości, sposób zarządu, oddanie nieruchomości w dzierżawę, los nieruchomości, testament, zawarcie umowy dzierżawy, podpisanie umowy dzierżawy, nieruchomość rolna
Zobacz»

X GC 788/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, spółka jawna, czynsz dzierżawy, dłużnik, zezwolenie sądu, wierzytelność przyszła, zajęta nieruchomość, nieruchomość, spółka, komornik, porozumienie, zezwolenie, umowa dzierżawy z dniem, zgoda strony, cedent, postanowienie umowy przelewu, zmiana umowy dzierżawy, bank, umowa przelewu wierzytelności, zarząd
Zobacz»

XIII Ga 1078/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 6 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa dzierżawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa dzierżawy, miasto, dzierżawca, ustawa o samorządzie gminnym, sąd administracyjny, nabywanie i zbywanie, nieruchomość, poddzierżawa, hala targowa, rzecznik prawa, organ gminy, nieważność uchwały, boksy handlowe, targowisko, zbywanie nieruchomości, uchwała rady miejska, usunięcie naruszenia prawa, kupiec, wojewoda, sprawa zasady
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Stękowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Żukowski
Data wytworzenia informacji: