Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1561/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2014-11-06

II Ca 392/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 12 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nowa huta w krakowie, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, powództwo opozycyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nowa huta w krakowie, podgórze w krakowie, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, przedmiotowy nakaz zapłaty, wierzyciel, stan zdrowia i brak, powództwo opozycyjne, komornik sądowy, brak możliwości finansowych, solidarność dłużników, egzekucja w trybie, wszczęcie egzekucji, sygnatura, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, ocena sądu rejonowego, ustalenie poczynione przez sądy
Zobacz»

VII Pa 229/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 grudnia 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, powództwo opozycyjne, pozbawienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, małżonka dłużnika, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, pozbawienie, prawomocne orzeczenie, rozdzielność majątkowa, postępowanie klauzulowe, małżonka powoda, nadanie klauzuli, środek merytorycznej obrony dłużnika, wyłączenie od orzekania, grunt rozpoznawanej sprawy, podstawy trwałej, ustanowienie adwokata, postępowanie o nadanie, ubezpieczenie społeczne, prawomocne postanowienie
Zobacz»

III Ca 13/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, wierzycielka, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, dłużnik, rata alimentacyjna, pozbawienie wykonalności, wszczęcie egzekucji, wrzesień i październik, wskazanie numeru rachunku bankowego, powództwo opozycyjne, niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego, klauzula wykonalności, wstrzymanie egzekucji, komentarz, potencjalna możliwość, powództwo o alimenty, wyrażenie poglądów, norma prawa, żądanie stanu
Zobacz»

II Ca 470/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 13 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne, orzeczenie sądowe, tytuł egzekucyjny, powództwo o pozbawienie, merytoryczna zmiana, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, dłużnik, wydane prawomocne orzeczenie, złożony dokument, wyborze linii, osnowa, prawomocny nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, koszt procesu za instancje, zdarzenie, pozbawienie wykonalności, wystąpienie z powództwem opozycyjnym, zasadności obowiązku
Zobacz»

V Ca 2574/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, pełnomocnik z urzędu, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, komornik, postępowanie egzekucyjne, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pozbawienie wykonalności, nadana klauzula wykonalności, egzekucja przeciwko powódce, zrealizowanie całości, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, odsetka w wysokości ustawowej, podstawa prowadzenia egzekucji, nakaz zapłaty, powództwo, pełnomocnik z urzędu, warszawa, pierwsza instancja, klauzula wykonalności, wszczęta egzekucja, całość świadczenia
Zobacz»

III Ca 1473/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 marca 2019

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wierzyciel, tytuł egzekucyjny, baza prawna, wykonawcza wykonalność, wszczęcie egzekucji, wygaśnięcie zobowiązania, ograniczenie wykonalności, razy umorzenia, komornik, warszawa, powództwo o pozbawienie wykonalności, spełnienie świadczenia przez dłużnika, opatrzona klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, powództwo opozycyjne, zdarzenie, obliczaniu stawek, cech orzeczenia
Zobacz»

III Ca 2177/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 11 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wierzyciel, wniosek o ponowne wydanie, dłużnik, bieg przedawnienia, powództwo opozycyjne, wygaśnięcie zobowiązania, postępowanie egzekucyjne, skutek wyegzekwowania, wytoczenie powództwa opozycyjnego, świadczenie do rąk osoby, ograniczenie wykonalności, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, niemożliwość świadczenia, powództwo o pozbawienie wykonalności, sytuacja szczególna, zdarzenie
Zobacz»

II Ca 1365/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, rata, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, pierwotny wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, reda, powództwo o pozbawienie wykonalności, kolejna klauzula, wierzyciel wierzytelności, komornik sądowy przy sądzie, zakres przedmiotowy, wyrok klauzuli wykonalności, referendarz sądowy, dłużnik, przedmiotowy wyrok, żądanie pozwu, merytoryczny argument, zawiadomienie o terminie rozprawy
Zobacz»

I C 1900/15

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 lipca 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, prawidłowa treść, klauzula wykonalności, wykonawczy nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, wyegzekwowana kwota, zarzut spełnienia świadczenia, komornik, powództwo przeciwegzekucyjne, dysponowanie przez wierzyciela, jednokrotna stawka, wszczęcie kolejnego postępowania egzekucyjnego, przymiot wykonalności, pozbawienie wykonalności, orzeczenie daty, wyegzekwowanie całości, przymus egzekucyjny, doręczenie zawiadomienia o wszczęciu, koszt zastępstwa w egzekucji, ukończenie postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

I C 2929/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 17 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, orzeczenie sądowe, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, wydział cywilny w sprawie, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, e, istnienie długów, prawomocność, powództwo o pozbawienie, akt egzekucyjny, powództwo opozycyjne, lublin, tytuł egzekucyjny, prawomocny nakaz zapłaty, zamknięcie rozprawy, sprawa egzekucyjna, siedziba
Zobacz»

I Ca 131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 4 czerwca 2014

Data publikacji: 24 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, małżonka dłużnika, pozbawienie wykonalności, nakaz zapłaty, egzekucja, odpowiedzialność do majątku, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności z przejściem, komornik, małżeńska wspólność majątkowa, egzekwowane świadczenie, wykonawcza wykonalność, zajęcie nieruchomości, prekluzja, powództwo opozycyjne, przejście uprawnienia, rygor utraty, prawo podmiotowe dłużnika, rzeczywisty stan prawny
Zobacz»

I C 1032/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2016

Data publikacji: 15 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, warszawa, wykonawcza wykonalność, dłużnik, nadanie klauzul wykonalności, wykonanie zaskarżonego wyroku, komornik, powództwo opozycyjne, wyrok sądu apelacyjny, postanowienie sądu apelacyjnego, skarga o wznowienia, karta rozliczeniowa, skarga, merytoryczna zmiana, wyegzekwowane świadczenie, zakresy pktu, wykonanie w drodze egzekucji, powództwo przeciwegzekucyjne, wydane prawomocne orzeczenie
Zobacz»

I C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2020

Data publikacji: 7 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, akt notarialny, pozbawienie wykonalności, tytuł egzekucyjny, zasadność treści, egzekucja, zapłata przez dłużnika, działka gruntu o numerze, obowiązek alimentacyjny, sfałszowanie, powództwo, przestępstwo, anonimowa lista, wierzyciel, presja, koszt pełnomocnika oskarżyciela, nieruchomość stanowiąca zabudowane działki, następująca wierzytelność
Zobacz»

IX Ca 289/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, przedmiotowy nakaz zapłaty, wyciąg z konta, środek merytorycznej obrony dłużnika, pieczęć sądu, kufel, zmiana rozstrzygnięcia w sprawie, pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, praktyk powódki, wysokość zadłużenia powódki, błędną redakcję, niewłaściwa ocena wiarygodności, postępowanie o pozbawienie wykonalności, pozbawienie wykonalności przedmiotowych, proces przez powódkę, rozważanie całokształtu, wydanie orzeczenia sądu
Zobacz»

I C 1432/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, siedziba, wykonawcza wykonalność, nieuiszczony koszt sądowy, następujący skład, klauzula wykonalności, pięć tysięcy, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozbawienie, postanowienie z dni, wydział cywilny, pozwany, oddział, skarb państwa, sprawa z powództwa, kwota, czerwiec, maj
Zobacz»

XII C 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 października 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, klauzula wykonalności, zapłata w postępowaniu nakazowym, tytuł egzekucyjny, pozwany, komornik sądowy, dokument urzędowy i prywatny, umowa kredytowa, powództwo, kredyt, nakaz zapłaty w postępowaniu, pismo z dni, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, kwota, dopłata do oprocentowania, prawomocny nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, złożenie odpowiedzi na pozew
Zobacz»

XII C 822/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 25 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, komornik sądowy przy sądzie, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, pozwany, klauzula wykonalności postanowienia, powództwo opozycyjne, wytoczenie powództwa opozycyjnego, sprawa o sygnaturze, dłużnik, poznanie, postanowienie z dni, wyegzekwowanie świadczenia, pozbawienie wykonalności, pozew o pozbawienie, wierzytelność, egzekucja, akt postępowania egzekucyjnego, wierzyciel
Zobacz»

I C 1073/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, orzeczona kwota, wykładnia wyroku, zapłacona kwota, wyrok sądu apelacyjny, pozbawienie w części wykonalności, roszczenie o pozbawienie wykonalności, wniosek egzekucyjny, spełnienie świadczenia, wydział cywilny w sprawie, zapłata, bezpodstawne wzbogacenie, komornik sądowy, wysokość odsetek ustawowych, pozwana kwota, podpunkt, uzyskanie korzyści, opłata egzekucyjna
Zobacz»

I Ca 228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, małżonka dłużnika, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, egzekwowane świadczenie, odpowiedzialność do majątku, poznanie, świadczenie wierzyciela, nakaz zapłaty, pozew powódki, zajęcie nieruchomości, prawo wspólności ustawowej, powództwo, udział w postępowaniu egzekucyjnym, komornik w toku egzekucji, prekluzja, pierwsza instancja, postępowanie egzekucyjne w sprawie, możliwość udziału w postępowaniu
Zobacz»

II Ca 107/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 11 maja 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, pozwana kwota, klauzula wykonalności postanowienia, koszt zastępstwa prawnego, zawyżony koszt procesu, dzień orzekania, pozbawienie wykonalności, komornik, wzmianka, konsekwencja zmiany orzeczenia, strona powodowa kwot, ocena prawna zgłoszonego roszczenia, sporządzenie przez sąd, konsekwencja przyjęcia przez sąd, wniosek o egzekucję, przymusowe zaspokojenie, szczególności sposobów, powództwo
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Wolak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Buła,  Małgorzata Łoboz ,  del). Przemysław Strzelecki
Data wytworzenia informacji: