Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3558

I C 1918/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1918/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: protokolant Agnieszka Uchto po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko D. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanej D. W. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 124.568,46 zł (słownie złotych: sto dwadzieśc
Czytaj więcej»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 22 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko M. C. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. C. na rzecz strony powodowej (...) (...) w W. kwotę 74 847 zł. 35 gr. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem z
Czytaj więcej»

I C 1926/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1926/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Kamil Grzesik Protokolant: protokolant Edyta Sieja po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Gminie Miejskiej K. Zarządowi Infrastruktury (...) i (...) w K. o zwolnienie spod egzekucji I oddala powództwo; II zasądza od powódki J. D. na rzecz strony pozwanej Gminy Miejsk
Czytaj więcej»

I C 1948/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-06-12

Data publikacji: 2014-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1948/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: st. prot. Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa I. J. przeciwko (...) S.A. w O. o zapłatę i ustalenie I oddala powództwo; II nieuiszczonymi kosztami sądowymi, od których powód I. J. był zwolniony obciąża Skarb Państwa. Sygn. akt IC 1948
Czytaj więcej»

I C 1969/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-06-12

Data publikacji: 2014-08-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1969/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: st. prot. Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. sp. k. w K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w K. o uchylenie ewentualnie ustalenie nieistnienia uchwały I oddala powództwo; II zas
Czytaj więcej»

I C 1980/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1980/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Ośrodka (...) w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) S.A. w K. o zapłatę I zasądza od Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) S.A. w K. na rzecz strony powodowe
Czytaj więcej»

I C 2007/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. I C 2007/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2018r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Kamil Grzesik Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Sieja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. w K. sprawy z powództwa Z. R. (1) oraz (...) Związku (...) przeciwko (...) oraz Z. F. – z siedzibą w M. w Niemczech o ochronę dóbr osobistych I zobowiązuje każdego z pozwanych do umieszczenia poniższych przeprosin,
Czytaj więcej»

I C 2015/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-03-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 2015/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2014 r. w K. sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko Gminie M. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. na rzecz powódki M. P. (1) kwotę 187206 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych)
Czytaj więcej»

I C 2030/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2030/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. Z. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do str
Czytaj więcej»

I C 2056/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-06-03

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 2056/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Anna Rakoczy Protokolant: starszy protokolant Łukasz Sokół po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko (...) S.A. w K. i R. G. o ustalenie nieważności czynności prawnej, ewentualnie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i o zapłatę I ustala, że czynność pra
Czytaj więcej»