Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4005

IX GCo 256/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-11-10

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: W postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia nie można nałożyć obowiązków na osoby trzecie.
Sygn. IX. GCo. 256/14 POSTANOWIENIE Kraków, 10 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w osobie sędziego SO Dariusza Pawłyszcze protokolant a.s. Anna Rajca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Krakowie 10 listopada 2014r. sprawy z wniosku (...) S.A. w W. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o ustalenie nieistnienia uprawnień z rękojmi oraz roszczeń z gwarancji i z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy stron oraz o ustalenie
Czytaj więcej»

IX GCo 258/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-09-25

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Na podstawie art. 755 k.p.c. sąd może ingerować tylko w stosunki prawne stron, lecz nie w stosunki między obowiązanym i osobą trzecią (tak samo SA w Krakowie w post. z 18 czerwca 2012 r. IACz 910/12. Dlatego nałożenie zakazu na gwaranta jest niedopuszczalne."
Sygn. IX. GCo. 258/13 POSTANOWIENIE Kraków, 25 września 2013r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w osobie sędziego SO Dariusza Pawłyszcze protokolant a.s. Anna Rajca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Krakowie 25 września 2013r. sprawy z wniosku (...) Sp.j. w C. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę 86.265,60 zł odmawia udzielenia zabezpieczenia. UZASADNIENIE Wg uprawnionego ubezpieczyciel na zlecenie uprawnionego udzielił obowiązanemu
Czytaj więcej»

IX GCo 275/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Uprawniony nie może wybrać sobie przypadkowego miejsca, w którym konsument może nabyć sporny towar i przypisać mu status miejsca popełnienia czynu niedozwolonego w postaci wprowadzenia do obrotu.
Sygn. IX. GCo. 275/15 POSTANOWIENIE Kraków, 23 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie: sędzia SO Dariusz Pawłyszcze protokolant a.s. Andrzej Myszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Krakowie 23 listopada 2015r. sprawy z wniosku A. A. w H. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w W. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie wprowadzania do obrotu przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie. UZASADNIENIE Uprawniony
Czytaj więcej»

IX GCo 289/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Leszek Gąska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko obowiązanemu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w E. w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postę
Czytaj więcej»

IX GCo 303/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na podstawie art. 108 K.p.c. sąd wydaje jedno orzeczenie o kosztach, tj. nie oddala częściowo wniosku w razie przyznania kosztów mniejszych od żądanych.
Sygn. IX. GCo. 303/15 POSTANOWIENIE Kraków, 19 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie: sędzia SO Dariusz Pawłyszcze protokolant st.prot. Katarzyna Kozień po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 19 stycznia 2016r. sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko (...) S.A. w S. o przyznanie kosztów zabezpieczenia 1. przyznaje uprawnionemu od obowiązanego koszty postępowania zabezpieczającego 12.993 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) zł; 2. z
Czytaj więcej»

IX GCo 321/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-01-10

Data publikacji: 2014-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Art. 286 1. 1 p.w.p. przewiduje możliwość żądania udzielenia prawa do informacji przed wytoczeniem powództwa o naruszenie prawa ochronnego, co nie stanowi naruszenia Dyrektywy 2004/48/WE, gdyż takim naruszeniem byłoby ograniczenie prawa do informacji w stosunku do art. 8 Dyrektywy. Niemniej jednak w razie żądania ujawnienia informacji przed (...)
Sygn. IX. GCo. 321/13 POSTANOWIENIE Kraków, 10 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie: sędzia SO Dariusz Pawłyszcze protokólant st. sekr. sąd. Aleksander Powroźnik po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 10 stycznia 2013r. sprawy z wniosku A. (...) S.P.A. w R. przeciwko (...) Sp. z o.o. w N. o zabezpieczenie dowodów i udzielenie informacji 1. odmawia zabezpieczenia dowodów; 2. odmawia nakazania udzielenia informacji. UZASADNIENIE Uprawniony na podstawie a
Czytaj więcej»

IX GNc 380/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-07-07

Data publikacji: 2014-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. IX. GNc. 380/14 POSTANOWIENIE Kraków, 7 lipca 2014r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie: sędzia SO Dariusz Pawłyszcze protokolant a.s. Anna Rajca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Krakowie 7 lipca 2014r. sprawy z powództwa (...) . w M. przeciwko E. P. o zapłatę 23.175 euro z ustawowymi odsetkami od 8 czerwca 2012r. 1. odmawia przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty z 11 kwietnia 2014r.; 2. odrzuca sprzeciw z 13 czerwca 2014r. od nakazu za
Czytaj więcej»

IX GNc 674/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt IX GNc 674/15 Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Dnia 2 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Hanszke Protokolant: osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nakazowym 2 lipca 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. P. przeciwko P. K. o zapłatę 218 304,09 zł nakazuje pozwanemu, aby zapłacił powodowi kwotę 218 304,09 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta cztery złote dziewięć groszy
Czytaj więcej»

XI 1Ca 527/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalono obie apelacje
Sygn. akt XI 1Ca 527/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Krakowie XI Wydział Cywilny – Rodzinny Sekcja ds. Odwoławczych w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Danuta Kłosińska Sędziowie : SO Jadwiga Osuchowa (sprawozdawca) SO Monika Krzyżanowska Protokolant Monika Kołaś po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko B. O. o obniżenie alimentów na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

XI 1Ca 531/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy: 1) zmienił zaskarżony wyrok w całości przez nadanie mu brzmienia: I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego; 2) zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 460 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.
Sygn. akt: XI 1Ca 531/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie XI Wydział Cywilny – Rodzinny Sekcja ds. Odwoławczych w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Roman Kaczanowski Sędziowie : SO Andrzej Maśnica SR del. Marta Zioło-Mrzygłód (sprawozdawca) Protokolant Marzena Potaczek po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko A. D. o podwyższenie alimentów na skutek apelacji pozwanego od wyroku
Czytaj więcej»