Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2485

I C 84/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 84/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 3 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starzy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2014 r. w K. sprawy z powództwa P. B. przeciwko S. M. (1) o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda P. B. na rzecz pozwanej S. M. (1) kwotę 7217 (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych
Czytaj więcej»

I C 108/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Anna Gacek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki M. K. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 7317 (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemnaści
Czytaj więcej»

I C 121/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-07-20

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 20 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa J. P. przeciwko D. A. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 2800 zł. II zasądza od pozwanego D. A. na rzecz powódki J. P. kwotę 1344 zł. 22 gr. (słownie: jeden tysiąc trzysta
Czytaj więcej»

I C 136/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 25 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. w Krakowie sprawy z powództwa D. B. przeciwko W. D. (1) i W. T. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I. uznaje za bezskuteczne w stosunku do powódki D. B. ugodę i umowę przeniesienia udziałów we własności ni
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-05-12

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 12 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa G. Ś. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) w K. o stwierdzenie nieistnienia uchwały I powództwo oddala, II zasądza od powódki G. Ś. na rzecz strony pozwanej Wspólnoty Mie
Czytaj więcej»

I C 161/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1878/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: ref.-staż. Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Centrum Handlowo (...) sp. z o.o. w K. przeciwko Gminie M. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) spółka z o.o. w K. na rzecz strony pozwa
Czytaj więcej»

I C 186/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. , J. P. , K. Z. , A. M. , T. M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. (...) w K. o uchylenie uchwały I powództwo oddala, II zasądza od powodów A. P. , J. P. , K. Z. ,
Czytaj więcej»

I C 190/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 190/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Gminie Miejskiej K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy Miejskiej K. na rzecz powódki M. P. kwotę 792.858,19 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdzi
Czytaj więcej»

I C 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Krakowie sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko M. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. D. na rzecz strony powodowej (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 156246 zł. 15 gr. (słownie: sto
Czytaj więcej»

I C 223/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 223/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Darmoń Protokolant: st. prot. Anna Gacek po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko W. I. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki J. T. (1) na rzecz pozwanego W. I. kwotę 3.617 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów proc
Czytaj więcej»