Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2714

I C 527/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 527/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: Dominika Lasek po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. C. (1) przeciwko E. C. i A. C. (2) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu; III przyznaje adwokatowi W. P. od Skarbu Państwa –
Czytaj więcej»

I C 556/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-08-01

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. dnia 1 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2014 r. w K. sprawy z powództwa W. K. (1) przeciwko L. K. (1) o ustalenie ewentualnie o unieważnienie i o wydanie I oddala powództwo w zakresie żądania głównego ustalenia nieważności pkt X umowy z dnia 24 czerwca 2
Czytaj więcej»

I C 563/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 563/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: st. prot. Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko A. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. K. na rzecz pozwanej A. K. kwotę 7.200,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście) tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 566/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 566/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Żarnowska- Sporysz Protokolant: protokolant Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) , D. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w K. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w K. ; II zasądza od
Czytaj więcej»

I C 582/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 582/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Ewa Olszewska Protokolant: protokolant Joanna Cyrek po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa W. B. przeciwko T. K. o zachowek I zasądza od pozwanej T. K. na rzecz powoda W. B. kwotę 47.834,16 (czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery 16/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12
Czytaj więcej»

I C 587/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powódki B. K. kwotę 16.670 zł. 44 gr. (słownie: szesnaście tysięcy sześćset
Czytaj więcej»

I C 636/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 636/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Irena Żarnowska - Sporysz Protokolant starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Skarbu Państwa – Okręgowego Inspektoratu Służby Więz
Czytaj więcej»

I C 648/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 648/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. Ł. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz M. Ł. kwotę 179 272 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesią
Czytaj więcej»

I C 649/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 649/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki J. K. kwotę 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczy
Czytaj więcej»

I C 684/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: st. prot. Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w W. przeciwko T. K. (1) , B. C. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) Banku (...) S.A. w W. na rzecz pozwanych T.
Czytaj więcej»