Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3037

I C 582/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 582/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Ewa Olszewska Protokolant: protokolant Joanna Cyrek po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa W. B. przeciwko T. K. o zachowek I zasądza od pozwanej T. K. na rzecz powoda W. B. kwotę 47.834,16 (czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery 16/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12
Czytaj więcej»

I C 587/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powódki B. K. kwotę 16.670 zł. 44 gr. (słownie: szesnaście tysięcy sześćset
Czytaj więcej»

I C 644/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 644/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa G. P. przeciwko Bankowi (...) S.A. w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 17.08.2012r. wystawiony
Czytaj więcej»

I C 648/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 648/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. Ł. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz M. Ł. kwotę 179 272 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesią
Czytaj więcej»

I C 649/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 649/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki J. K. kwotę 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczy
Czytaj więcej»

I C 658/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa K. S. przeciwko Gminie Z. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy Z. na rzecz powoda K. S. kwotę 383131 zł. 63 gr. (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych sześć
Czytaj więcej»

I C 684/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: st. prot. Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w W. przeciwko T. K. (1) , B. C. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) Banku (...) S.A. w W. na rzecz pozwanych T.
Czytaj więcej»

I C 692/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 692/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Anna Łachman po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A w K. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda A. K. na rzecz strony pozwanej (...) S.A w K. kwotę 7216 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Syg
Czytaj więcej»

I C 718/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 718/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w K. o uchylenie uchwały I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej I
Czytaj więcej»

I C 722/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 722/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. H. przeciwko M. N. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. N. na rzecz powódki A. H. kwotę 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 19 września
Czytaj więcej»