Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3490

I C 1495/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 12 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2015r. w Krakowie sprawy z powództwa e. (...) przeciwko P. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. S. na rzecz strony powodowej e. (...) kwotę 101849 zł. 24 gr. (słowne: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych
Czytaj więcej»

I C 1494/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków 25 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Anna Gacek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 r. w K. sprawy z powództwa E. M. i J. M. przeciwko W. M. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki E. M. na rzecz pozwanego W. M. kwotę 4428 (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów postęp
Czytaj więcej»

I C 1521/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-03

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 1521/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: prot. sąd. Dominika Lasek po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta K. przeciwko K. F. – jako kuratorowi spadku po J. S. (1) i E. S. o ustalenie I ustala, że Skarb Państwa nabył z dniem 19 kwietnia 1946 r. na podstawie art. 2 ust
Czytaj więcej»

I C 1535/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1535/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 15 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa I. M. przeciwko J. M. (1) i J. M. (2) o nakazanie do złożenia oświadczenia woli i o zapłatę I powództwo oddala, II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanym.
Czytaj więcej»

I C 1599/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-03-31

Data publikacji: 2014-06-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1599/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2014 r. w K. sprawy z powództwa J. H. przeciwko P. H. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy – postanowienie Sądu Rejonowego w G. W. z dnia 15 maja 2002r. syg
Czytaj więcej»

I C 1601/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1601/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa B. L. i E. L. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z dnia
Czytaj więcej»

I C 1596/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. B. przeciwko C. L. , Gminie Miejskiej K. i Wspólnocie Mieszkaniowej Os. (...) w K. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy Miejskiej K. na rzecz powoda A. B. kwotę 16.717 zł. 93 gr. (słownie: szesnaśc
Czytaj więcej»

I C 1616/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-07-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1616/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Elżbieta Bednarczuk Protokolant: st. sekr. sądowy Alina Pieczara po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa J. B. , A. B. przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oddala powództwo sygn. akt I C 1616/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 kwietnia 201
Czytaj więcej»

I C 1744/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. S. - Przedsiębiorstwo Budowlano- (...) przeciwko Gminie M. K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. K. na rzecz powoda J. S. - Przedsiębiorstwa Budowlano- (...) kwotę 80 000 zł (osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 1774/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1774/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Bednarczuk Protokolant: st. sekr. Alina Pieczara po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa R. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powódki R. C. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. kwotę 4 863, 26 zł. tytułem koszt
Czytaj więcej»