Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2511

I C 1980/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1980/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Ośrodka (...) w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) S.A. w K. o zapłatę I zasądza od Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) S.A. w K. na rzecz strony powodowe
Czytaj więcej»

I C 1990/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-11-12

Data publikacji: 2014-03-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 1990/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Krakowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko H. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. D. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w K. kwotę 896.495,53 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt sześć
Czytaj więcej»

I C 1995/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 18 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. B. przeciwko Gminie Miejskiej K. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki A. B. na rzecz strony pozwanej Gminy Miejskiej K. kwotę 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 2015/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-03-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 2015/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2014 r. w K. sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko Gminie M. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. na rzecz powódki M. P. (1) kwotę 187206 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych)
Czytaj więcej»

I C 2030/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2030/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. Z. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do str
Czytaj więcej»

I C 2058/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 26 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa K. Z. przeciwko D. Z. o uznanie za niegodną dziedziczenia po A. B. (1) i po Z. Z. I powództwo oddala, II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanej, III przyznaje od Skarbu Pańs
Czytaj więcej»

I C 2056/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-06-03

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 2056/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Anna Rakoczy Protokolant: starszy protokolant Łukasz Sokół po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko (...) S.A. w K. i R. G. o ustalenie nieważności czynności prawnej, ewentualnie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i o zapłatę I ustala, że czynność pra
Czytaj więcej»

I C 2094/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2014-01-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 2094/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Anna Rakoczy Protokolant: st. prot. Anna Gacek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. C. , J. C. , Z. K. (1) , Z. K. (2) , J. I. (1) , J. I. (2) , M. L. (1) , T. L. (1) , D. Z. , P. Z. , A. Z. , A. Z. (1) , A. Ł. , B. Ł. , A. B. (1) , J. B. , A. B. (2) i T. B. przeciwko (...) Bank (...)
Czytaj więcej»

I C 2094/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-07-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 2094/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: protokolant Anna Żarczyńska-Ziobro po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa W. I. przeciwko Firmie Handlowej (...) . W. , R. (...) spółce jawnej z siedzibą w P. , J. W. (1) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie w postępowaniu nakazowym
Czytaj więcej»

I C 2094/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2094/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. H. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) K. (...) przy ul. (...) w K. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę numer (...) Wspólnoty Mieszkaniowej (...) K. (...) pr
Czytaj więcej»