Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2509

II Ca 2475/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2475/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Kursa Sędziowie: SO Beata Tabaka SR (del.) Jarosław Tyrpa (sprawozdawca) Protokolant: Ewelina Hazior po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z wniosku M. T. przy uczestnictwie J. G. , Z. W. i K. W. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestnika J. G. od postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Kro
Czytaj więcej»

II Ca 2478/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-03-12

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2478/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Wąsik po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) Bank spółki akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2014 roku sygn. akt I C 289/15/S
Czytaj więcej»

II Ca 2481/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygnatura akt II Ca 2481/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Rajchel (sprawozdawca) Sędziowie: SO Anna Koźlińska SR (del.) Anna Sikora - Ciba Protokolant: referent stażysta R. W. po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa B. T. przeciwko F. W. , S. R. , M. S. , W. R. , S. S. o ustalenie na skutek apelacji pozwanego F. W. , pozw
Czytaj więcej»

II Ca 2484/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-04-02

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustalenie przyczynienia się jest warunkiem wstępnym, od którego w ogóle zależy możliwość rozważenia zmniejszenia odszkodowania i warunkiem koniecznym, lecz niewystarczajacym, gdyż samo przyczynienie się nie przesądza zmniejszenia obowiązku naprawienia szkody, a ponadto stopień przyczynienia się nie jest bezpośrednim wyznacznikiem zakresu tego (...)
Sygnatura akt II Ca 2484/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Łoboz (sprawozdawca) Sędziowie: SO Beata Kurdziel SR (del.) Jarosław Tyrpa Protokolant sądowy: Piotr Łączny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa K. F. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmie
Czytaj więcej»

II Ca 2484/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Sygnatura akt II Ca 2484/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Serafin-Tabor po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko N. P. B. P. s. z. o. o. w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2014 r., sygnatura akt I C 1353/13 1 zmienia z
Czytaj więcej»

II Ca 2492/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-13

Data publikacji: 2015-04-22

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2492/14 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Liliana Kaltenbek (sprawozdawca) Sędziowie: SO Joanna Ćwik - Bielińska SO Zbigniew Zgud Protokolant: Małgorzata Łojewska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z wniosku P. B. przy uczestnictwie V. H. , A. K. (1) , A. K. (2) , Z. G. (1) , A. G. (1) , E. P. , Z. P. (1) , M. W. , J. Ł. , M. Ś. , J. A. , K. Ł. , D. R. , J.
Czytaj więcej»

II Ca 2500/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2500/12 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Cholewa – Kuchta (sprawozdawca) Sędziowie: SO Beata Kurdziel SR (del.) Małgorzata Zając Protokolant : Agnieszka Zapalska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 roku w Krakowie na rozprawie sprawy z wniosku W. H. (1) przy uczestnictwie : J. H. (1) , E. Ł. , J. M. (1) i Z. K. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wni
Czytaj więcej»

II Ca 2511/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2014-07-12

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2511/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 23 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Grzegorz Buła (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Bogdan Popielarczyk SSR (del.) Marzena Kleszcz Protokolant : po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym spraw z powództwa : P. K. , B. K. , A. L. , M. R. i J. K. przeciwko: A. Ł. o zapłatę na skutek apelac
Czytaj więcej»

II Ca 2513/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2513/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Buła Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. O. przeciwko E. S. i J. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 9 października 2013 roku, sygnatura a
Czytaj więcej»

II Ca 2512/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pokrycie przez zakład części wkładu związanego z lokatorskim prawem do lokalu, jak również ułatwienie w uzyskaniu przydziału lokalu dla pracownika, będącego zawodnikiem grającym w klubie dotowanym przez zakład nie jest nagrodą za osobiste osiągnięcia i nie podlega roliczeniu jako majątek osobisty. Majątkiem wspólnym może być objęte prawo (...)
Sygn. akt II Ca 2512/12 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Łoboz (sprawozdawca) Sędziowie: SO Beata Tabaka SR (del.) Krzysztof Wąsik Protokolant: Paulina Florkowska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z wniosku J. P. przy uczestnictwie H. P. (1) i Gminy (...) K. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Kr
Czytaj więcej»