Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3592

I C 911/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-07-17

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 911/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: protokolant Anna Łachman po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko (...) S.A. w W. przy interwencji ubocznej A. R. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 937/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2020-11-06

Data publikacji: 2021-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 937/20 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Izabela Fountoukidis Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. S. , M. S. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. solidarnie na rzecz pow
Czytaj więcej»

I C 941/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 941/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda M. M. a tytułem zadośćuczynienia k
Czytaj więcej»

I C 955/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 955/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: prot. sąd. Dominika Lasek po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa W. J. i E. J. przeciwko A. Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Ł. solidarnie na rzecz powodów W. J. i E. J. kwotę 199.400,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 960/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 960/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Ewa Olszewska Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Wałęga po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa P. W. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. W. (1) na rzecz strony pozwanej (...) spółka Akcyjna z siedzibą w K. kwo
Czytaj więcej»

I C 962/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 8 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2014 r. w K. połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw z powództwa Telewizji (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta K. o ustalenie opłaty rocznej (sygn. akt I C 962/
Czytaj więcej»

I C 971/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-03-05

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa R. B. przeciwko P. M. , M. M. , T. M. , K. M. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda R. B. solidarnie na rzecz pozwanych P. M. , M. M. , T. M. , K. M. kwotę 7217 (słownie: siedem
Czytaj więcej»

I C 973/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-12-07

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 973/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko M. D. (1) o zapłatę I zasądza o pozwanej M. D. (1) na rzecz powódki Z. P. kwotę 110.000 (sto dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od 1 września
Czytaj więcej»

I C 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-01-07

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda H. K. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 5 617zł (pięć tysięcy sześćset
Czytaj więcej»

I C 11/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 11/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Ewa Olszewska Protokolant: protokolant Joanna Cyrek po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa małoletniego B. H. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. H. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zapłatę I oddala powództwo; II umarza postępowanie
Czytaj więcej»