Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3424

I C 1606/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 1606/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. w K. sprawy z powództwa M. O. , P. K. przeciwko M. H. , K. S. , A. W. (1) , A. W. (2) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II zasądza od powodów M. O. , P. K. solidarnie na
Czytaj więcej»

I C 1617/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1617/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanych V. K. , G. I. , M. K. (1) , M. K. (2) , P. K. Dnia 16 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Andrzej Żelazowski Protokolant: prot. sąd. Dominika Lasek po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa E. R. przeciwko V. K. , G. W. , G. I. , M. K. (1) , E. W. , M. K. (2) , Wydawnictwu (...) Sp. z o.o. w K. ,
Czytaj więcej»

I C 1697/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa Przychodni (...) spółki jawnej w K. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od strony powodowej Przychodni (...) spółki jawnej w K. na rzecz strony pozwa
Czytaj więcej»

I C 1707/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-01-30

Data publikacji: 2014-03-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1707/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2014 r. w K. sprawy z powództwa Gminy Miejskiej K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ulicy (...) w K. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego w K. przy ulicy
Czytaj więcej»

I C 1709/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-08-25

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1709/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2014 r. w K. sprawy z powództwa (...) BANK (...) S.A. w W. przeciwko J. U. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną umowę darowizny, zawartą pomiędzy J. U. (1) a J. U. (2) w dniu
Czytaj więcej»

I C 1710/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1710/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: ref.-staż. Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 02 października 2014r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko M. P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I. oddala powództwo; II. przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Krakowie na rzecz radcy prawnego E. W. k
Czytaj więcej»

I C 1717/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1717/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. S. kwotę 76 000zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) z o
Czytaj więcej»

I C 1728/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-10-01

Data publikacji: 2015-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. J. (1) przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę i o zakazanie I powództwo oddala, II zasądza od powoda Z. J. (1) na rzecz strony pozwanej Banku (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

I C 1764/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 28 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko L. P. i M. P. o zapłatę I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z wekslu z dnia 11 czerwca 2015 r. wydany pod sygn. akt I Nc 250/15, II zas
Czytaj więcej»

I C 1315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1315/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Kamil Grzesik Protokolant: protokolant Edyta Sieja po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa F. M. przeciwko (...) S.A. w W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda F. M. rentę w kwocie 926,00 (dziewięćset dwadzieścia sześć zło
Czytaj więcej»