Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4051

I C 1301/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1301/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko Gminie M. K. o odszkodowanie I zasądza od strony pozwanej Gminy M. K. na rzecz powoda J. C. kwotę 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych) z odsetkami w wysokości ustawowej z
Czytaj więcej»

I C 1303/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Szpitalowi (...) B. SPZOZ w K. przy interwencji ubocznej Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę I powództwo oddala, II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 1309/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-02-14

Data publikacji: 2022-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1309/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Lisek Protokolant: Martyna Kielin po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2022 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. J. , K. J. przeciwko Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH / (...) z dnia 11-04-2008 r. zawarta pomiędzy K. J. , M. J. , a Bankiem (...) SA w W. - j
Czytaj więcej»

I C 1359/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1359/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: Karolina Sięka po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa P. M. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz powoda P. M. (1) kwotę 112 000 z
Czytaj więcej»

I C 1312/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1312/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Maciej Ferek Protokolant: prot. Przemysław Król po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda M. R. kwotę 171.536,98 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć zł dziewięćdziesiąt osiem gr) wra
Czytaj więcej»

I C 1404/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-01-14

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1404/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa K. C. , N. C. , J. C. (1) , W. C. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda K. C. kwotę 60 000zł (sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1418/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1418/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) SA Oddział w K. , (...) S. o zapłatę I zmienia wysokość renty zasądzonej w pkt. III wyroku wydanego w dniu 13.08.2008 r. przez Sąd Okręgowy w K. (sygn. akt I C 662/07) w
Czytaj więcej»

I C 1434/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2019-05-09

Data publikacji: 2021-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1434/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Piotr Pilarczyk Protokolant: sekretarz sądowy Michał Kawiorski po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. B. na rzecz strony pozwanej Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzib
Czytaj więcej»

I C 1492/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-09-22

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. dnia 22 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2014 r. w K. sprawy z powództwa J. L. przeciwko K. K. (1) , E. K. , K. K. (2) i K. K. (3) o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie żądań zapłaty kwoty 77.500 zł. za okres od dnia 8 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz
Czytaj więcej»

I C 1491/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: protokolant Dominka Lasek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2015 r. w Krakowie sprawy z powództwa L. M. (1) przeciwko L. K. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powódki L. M. (1) na rzecz pozwanej L. K. kwotę 3617 (słownie: trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępo
Czytaj więcej»