Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3608

I C 11/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 11/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Ewa Olszewska Protokolant: protokolant Joanna Cyrek po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa małoletniego B. H. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. H. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zapłatę I oddala powództwo; II umarza postępowanie
Czytaj więcej»

I C 20/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 19 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Żukowski Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. W. i G. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. (...) w K. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. (...) w K. , II zasądza od strony
Czytaj więcej»

I C 20/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2020-12-08

Data publikacji: 2021-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Piotr Pilarczyk Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Krupowies po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko K. B. i P. B. o zapłatę 1.oddala powództwo; 2. zasądza od strony powodowej (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z sie
Czytaj więcej»

I C 20/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2020-12-08

Data publikacji: 2021-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 20/19 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020r. Strona powodowa, (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. , domagała się zasądzenia od pozwanych, K. B. i P. B. , kwoty 31.456,76 CHF z odsetkami umownymi liczonymi od kwoty 28.224,83 CHF w wysokości czterokrotności kredytu lombardowego NBP, ale nie wyższymi od odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 3 maja 2018r. do dnia zapłaty z tytułu umowy kredytu z dnia 3 września 2008r. Ponadto strona powo
Czytaj więcej»

I C 32/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2012-11-07

Data publikacji: 2014-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 32/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kraków dnia 7 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Żukowski (del.) Protokolant: starszy protokolant Marzena Stępkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2012 r. w Krakowie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Gminie Miejskiej K. przy interwencji ubocznej Miejskiego Przedsiębiorstwa (
Czytaj więcej»

I C 44/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 44/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko (...) w N. (USA) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. P. (1) na rzecz strony pozwanej (...) w N. (USA) kwotę 14 417 zł (czternaście tysięcy czterysta s
Czytaj więcej»

I C 53/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 53/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Irena Żarnowska - Sporysz Protokolant starszy protokolant Jolanta Latała po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Skarbu Państwa – (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Czytaj więcej»

I C 64/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2015-01-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 64/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Irena Żarnowska-Sporysz Protokolant: protokolant Anna Łachman po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 r. w Krakowie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz A. B. kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami liczo
Czytaj więcej»

I C 68/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2020-07-14

Data publikacji: 2021-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 68/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Marta Woźniak Protokolant: sekretarz sądowy Michał Kawiorski po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2020 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. D. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od strony powodowej (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanej
Czytaj więcej»

IV Kz 752/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Sygn. akt IV Kz 752/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Tomasz Grebla Sędziowie SSO Elżbieta Jabłońska - Malik SSR /del./ Janusz Kawałek /spraw./ Protokolant: st. prot. Teresa Orlik przy udziale Magdaleny Woronieckiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w sprawie zażalenia pokrzywdzonych na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód - (...) o umorzeniu postępowa
Czytaj więcej»