Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 911/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2014-07-17

VIII Ga 168/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, radca prawny, należyta staranność, pełnomocnik, szkoda, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, radca prawny, wydanie wyroku zaocznego, pozwany, należyta staranność, ugoda pozasądowa, pełnomocnik, opłata od sprzeciwu, sprzeciw do wyroku zaocznego, wyrok zaoczny na posiedzeniu, wnoszenia sprzeciwów, dowód doręczenia, szkoda, centrum, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, mocodawca i pełnomocnik, nienależyte wykonanie, odpowiedzialność pełnomocnika, zwrot odpowiedzi na pozew, wydanie w sprawie wyroku
Zobacz»

I C 620/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • radca prawny, szkoda, pełnomocnik, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność, upływ okresu przedawnienia, powstanie szkody, należyta staranność, pełnomocnictwo, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, nienależyte wykonanie, ubezpieczyciel, związek przyczynowy pomiędzy powstaniem, pełnomocnik substytucyjny, pozew, usługi prawne, wykonanie zobowiązania, przedawnienie roszczeń, świadczenie pomocy prawnej, koszt zastępstwa prawnego
Zobacz»

IX GC 710/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od nakazu zapłaty, brak formalny sprzeciwu, pozwany, radca prawny, odrzucenie sprzeciwu, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, propozycja obniżenia, znaczenie faktury, szkoda, kosztorys powykonawczy, teren przyległy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców, związek przyczynowy, dowód, protokół odbioru prac, protokół powykonawczy, wystawienie faktur korekt, wykonanie robót elektrycznych, poznanie
Zobacz»

X GC 1063/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2020

Data publikacji: 24 maja 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt o sygnaturze, transakcja handlowa, protokół rozprawy, należyta staranność, mail, spółka, radca prawny, e, zachowanie dłużników, zawieszenie postępowania, pojęcie należytej staranności, zeznanie powódki, treść zobowiązania, ustanowienie kuratora, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, wniosek o podjęcie, pełnomocnik, kryterium staranności
Zobacz»

X GC 994/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • radca prawny, należyta staranność, pozwany, rura stalowa, wada fabryczna, usuwanie skutków awarii, zachowanie dłużników, stare miasto, świadczenie pomocy prawnej, pojęcie należytej staranności, centralne ogrzewanie, nienależyte wykonanie, zlecenie, spółka, treść zobowiązania, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, szkoda, nakaz zapłaty
Zobacz»

I ACa 724/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin na uzupełnienie wykształcenia, beneficjent, szkoła, numer konta, edukacja, wyrok zaoczny, młody rolnik, agencja, opłata od sprzeciwu, adwokat, nauka, sprzeciw, obszar wiejski, rolnictwo, uzyskana pomoc, pełnomocnik, kategoria siły, prawdopodobieństwo wygrania, umowa, gospodarstwo
Zobacz»

I ACa 456/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestycja, szkoda, radca prawny, opłata podstawowa, pozwolenie na budowę, jelenia góra, urząd rejonowy, burmistrz miasta i gminy, samowola budowlana, zakład ślusarski, etyka radcy prawnego, budowa warsztatu, działalność spółki w latach, strona powodowa, kredyt, ustalenie wysokości szkody, działanie gmin, wartość przedmiotu sporu, klient, koszt działalności spółki
Zobacz»

I C 343/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przywrócenie, postanowienie częściowe, przywrócenie terminów, radca prawny, zaniedbanie i błąd, skład majątku wspólnego, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, apelacja od postanowienia, termin, zwolnienie lekarskie, przegranie sprawy, termin do złożenia apelacji, pozwany, pełnomocnik, złożenie środka zaskarżenia, sprawa o podział majątku, pełnomocnictwo, termin do wniesienia apelacji, zażalenie, projekt aktów prawny
Zobacz»

I C 2289/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 6 lipca 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, nienależyte wykonanie, szkoda, pełnomocnik interwenienta ubocznego, zaniedbanie i błąd, wniosek o uzasadnienie, pełnomocnik z urzędu, adwokat, odpowiedzialność, własne zaniedbanie, korzystny wynik sprawy, dziekan okręgowej rady adwokackiej, przegranie sprawy, hipotetyczny przebieg zdarzeń, obecnie dochodzone roszczenie, wiedza i logik, nienależyte wykonanie zobowiązania, możliwość uzgodnienia, staranność, sprawa pełnomocnicy
Zobacz»

I C 684/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2020

Data publikacji: 9 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zakres budownictwa lądowego, protokół rozprawy, usunięcie wady, wjazd do garażu, wyrok zaoczny, wada budynku, strona sąsiada, szacunek nieruchomości, nieszczelność, e, pozwany, obróbka, posadowienie budynku, ściana budynku, komin, posadzka w garażu, wykonanie robót budowlanych, praca związana z odwodnieniem, mostek cieplny, budowa elementów
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, radca prawny, zeznanie powoda, opłata skarbowa, sprawa powodów
Zobacz»

IX GC 2531/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kancelaria radcy prawnego, abonent, zgłoszenie reklamacyjne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, faktura korygująca, abonament, praca prawnika, faktura vat, świadczona usługa telekomunikacyjna, połączenie, zmiana oferty, reklamacja, infolinia, nienależyte wykonanie, regulamin, szkoda, komfort, utracone korzyści, wystawiona faktura, cennik
Zobacz»

XXVII Ca 2794/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, pozwany, wykonanie zobowiązania, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania, staranność, szkoda, powstanie określonego uszczerbku, sprawa o zapłatę, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, umowa pisemna, działalność gospodarcza, zdolność prawna, nienależyte wykonanie, spółka, warszawa w warszawie, kiper, zapłata honorarium, forma prawna działalności, określony uszczerbek majątkowy, wniosek o zawieszenie rygoru
Zobacz»

I1 C 1967/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 8 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nośnik, wymiana silników, allegro, gwarancja, wyrok zaoczny, naprawa pojazdów, warsztat, nienależyte wykonanie, sprawdzenie silników, pozwany, zeznanie powoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, naprawa samochodu, zasada na powodzie, staranność, odpowiedzialność dłużnika, niesprawny samochód, wydruk, odszkodowanie
Zobacz»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie, umowa ubezpieczenia mienia, wypłata odszkodowania, szkoda, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, dodatkowe wynagrodzenie, związek przyczynowy, prowadzenie sprawy w postępowaniu, normalne następstwo, pominięcie ustaleń, postępowanie likwidacyjne, zleceniobiorca, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, profesjonalna pomoc prawna, ubezpieczyciel, zapłata przez powódkę wynagrodzenia, radca prawny, wynagrodzenie prowizyjne, pełnomocnik
Zobacz»

I ACa 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • żądanie zapłaty zadośćuczynienia, należyta staranność, pełnomocnik powódki, pozwany, szkoda, pełnomocnik, warszawa, staranność zawodowa adwokata, konkretne zaniedbanie, klient, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, nienależyte wykonanie, powaga rzeczy osądzonej, zebranie materiału dowodowego, należna stawka podatku, zasada etyki zawodowej, termin apelacji, odpowiedzialność, termin wniosków
Zobacz»

V GC 125/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostawa paliwa, rozładunek, konina, kontrahentka, nienależyte wykonanie, usługa transportowa, wyrok zaoczny, pozwany, szkoda, umowa spedycji, paliwo płynne, opóźnienie w dostawie, kara umowna, umowa na dostawy, faktura vat, olej napędowy, płatność za usługi, wystawiona nota obciążeniowa, całość towaru, rejestr
Zobacz»

I ACa 594/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 października 2013

Data publikacji: 22 marca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, stawka celna, sposób uiszczenia, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, informacja dotycząca wysokości, prezes głównego urzędu ceł, świadectwo przewozowe, nienależyte wykonanie, urząd celny, konieczność uiszczenia, szkoda, wysokość i sposób, wydruk maili, obniżona stawka, świadczenie usług prawnych, należyta staranność, adres, poczta, nawóz sztuczny
Zobacz»

X C 267/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 listopada 2022

Data publikacji: 31 marca 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o zastępstwo procesowe, nienależyte wykonanie, owad, informacja skarbowa, skierowanie egzekucji do majątku, zaległość, błędy procesowe, okręgowy sąd dyscyplinarny, niezapłacony podatek, spłacanie zadłużenia, skuteczne wyegzekwowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, mocodawca, bardzo trudna sytuacja finansowa, złożenie pozwu, dzieło, wierzyciel, szkoda po stronie powodów, model, wydanie prawomocnego wyroku
Zobacz»

I C 464/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, warszawa, mocodawca, wolność i swoboda, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, naruszające dobro osobiste, odpowiedzialność, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, zaniechanie dalszego naruszania, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, skuteczne wniesienie apelacji, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej, naruszenie dobra osobiste, fundacja, bezprawne działanie, niżej podpisany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Stękowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Żarnowska-Sporysz
Data wytworzenia informacji: